Jag får anmälningar att bekräfta från tjänstemän som inte omfattas av försäkringarna. De har anmält en sjukskrivning eller föräldraledighet. Hur gör jag?

Klicka på "Bekräfta inte anställning" och välj "Annan orsak".

Obs! Tänk på att vissa tjänstemän kan omfattas av försäkringarna – till exempel inom detaljhandeln eller de med medarbetaravtal. Är du osäker vad som gäller för dina anställda, kontakta Fora eller Pensionsvalet.