Vad gör jag om jag får anmälningar att bekräfta från tjänstemän som inte omfattas av försäkringarna?

Om du får anmälningar att bekräfta från tjänstemän för sjukskrivning eller föräldraledighet som de inte omfattas av ska du klicka på Bekräfta inte anställning och välj Annan orsak

Obs! Tänk på att vissa tjänstemän kan omfattas av försäkringarna – till exempel inom detaljhandeln eller de med medarbetaravtal. Är du osäker på vad som gäller för dina anställda, kontakta Fora eller Pensionsvalet.