Vad gör jag om jag får anmälningar att bekräfta från tjänstemän som inte omfattas av för­säkring­arna?

Om du får anmälningar att bekräfta från tjänstemän för sjukskrivning eller föräldraledighet som de inte omfattas av ska du klicka på Bekräfta inte an­ställning och välj Annan orsak

Obs! Tänk på att vissa tjänstemän kan omfattas av för­säkring­arna – till exempel inom detaljhandeln eller de med medarbetaravtal. Är du osäker på vad som gäller för dina anställda, kontakta Fora eller Pensionsvalet.