Kan jag få ersättning om jag blivit sjuk i Covid-19?

Covid-19 är en smittsam sjukdom och kan därför godkännas som arbetsskada.

För att vi ska pröva din rätt till ersättning behöver besvären vara kvar efter 180 dagar. Utöver det så ska smittan ha skett:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

Du kan läsa mer om vad som gäller kring Covid-19 och våra försäkringar här.

En arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa.

Exempel på skadliga faktorer:

  • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär.

  • Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador.

  • Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer.

  • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som exempelvis magsår eller hjärtbesvär.

  • Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.

  • Buller som kan orsaka hörselskador.

För att vi ska kunna pröva rätt till ersättning vid arbetssjukdom måste den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, det vill säga medicinsk invaliditet. Det innebär att din skada lett till en funktionsnedsättning, där du till exempel inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.