Kan jag få ersättning om jag blivit sjuk i Covid-19?

Covid-19 är en smittsam sjukdom och kan därför godkännas som arbetsskada.

För att vi ska pröva din rätt till ersättning behöver besvären vara kvar efter 180 dagar. Utöver det så ska smittan ha skett:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

Du kan läsa mer om vad som gäller kring Covid-19 och våra försäkringar här.