Vad är ILO-förteckningen?

ILO-förteckningen är en lista över yrkes­sjukdomar som är skapad av ILO - International labour Organization (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

I förteckningen finns bland annat följande sjukdomar:

  • Hörselnedsättning orsakad av buller

  • Eksem

  • Astma

  • Sjukdomar orsakade av vissa farliga ämnen

  • Smittsamma sjukdomar under särskilda förutsättningar

Här kan du se hela ILO-förteckningen.

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

Covid-19 är en smittsam sjukdom och kan därför godkännas som arbetsskada.

För att vi ska pröva din rätt till ersättning behöver besvären vara kvar efter 180 dagar. Utöver det så ska smittan ha skett:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

Du kan läsa mer om vad som gäller kring Covid-19 och våra försäkringar här.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.