Vad är ILO-förteckningen?

ILO-förteckningen är en lista över yrkessjukdomar som är skapad av ILO - International labour Organization (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

I förteckningen finns bland annat följande sjukdomar:

  • Hörselnedsättning orsakad av buller

  • Eksem

  • Astma

  • Sjukdomar orsakade av vissa farliga ämnen

  • Smittsamma sjukdomar under särskilda förutsättningar

Här kan du se hela ILO-förteckningen.