Vad är ett färdolycksfall?

Färdolycksfall är när en olycka sker under den vanliga direkta färden till eller från arbetet.

Två typer av avvikelser är okej för att det ska räknas som färdolycksfall:

  • Hämta eller lämna barn på förskola.

  • Samåkning. Om den sker regelbundet och om den färdvägen är en naturlig väg för samåkningen.

Vid färdskada som omfattas av trafikskadelagen gäller inte försäkringen. Då ska skadan anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.