Vilka smittsamma arbetssjukdomar får man ersättning för?

För att det ska räknas som smittsam arbetssjukdom ska besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Du ska ha blivit smittad på något av följande sätt:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

  • Genom att ta hand om eller hantera smittförande djur eller material.

Sjukdomen behöver finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan).

Om du har fått den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du har stuckit dig på en kanyl eller skurit dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

Covid-19 är en smittsam sjukdom och kan därför godkännas som arbetsskada.

För att vi ska pröva din rätt till ersättning behöver besvären vara kvar efter 180 dagar. Utöver det så ska smittan ha skett:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

Du kan läsa mer om vad som gäller kring Covid-19 och våra försäkringar här.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.