Vilka smittsamma arbetssjukdomar får man ersättning för?

För att det ska räknas som smittsam arbetssjukdom ska besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Du ska ha blivit smittad på något av följande sätt:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

  • Genom att ta hand om eller hantera smittförande djur eller material.

Sjukdomen behöver finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan).

Om du har fått den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du har stuckit dig på en kanyl eller skurit dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.