Vad är skillnaden mellan ett färdolycksfall och trafikskada?

Ett färdolycksfall är en olycka som inträffar på väg till eller från arbetet. Till exempel att du halkar, snubblar eller cyklar omkull.

Med trafikskada menas att ett fordon (som ska vara trafikförsäkrat) är inblandat i olyckan.

Arbetsskade­försäkringen gäller inte när ett fordon är inblandat i färdolycksfallet. Olyckan ska då anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat och även till oss (vår sjukförsäkring), om sjukförsäkringen gäller för dig.

En trafikolycka som inträffar i arbetet till exempel under tjänsteresa, är detsamma som ett olycksfall i arbetet.