Jag råkade ut för en olycka i arbetet, men behövde inte sjukskrivas. Ska jag anmäla skadan ändå?

Ja, det är viktigt att göra en anmälan, eftersom du kan få ersättning för till exempel ärr eller kvarstående besvär.

Du kan få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik.

För dig som är statligt anställd dras ett karensbelopp på 100 kr av från ersättningen.

För dig som är privat anställd dras en självrisk på 500 kr av från ersättningen.

Ja, det kan räknas som ett olycksfall i arbetet. Du som drabbas av en personskada kan ha rätt till ersättning från arbetsskade­försäkringen om du har varit utsatt för ett direkt hot. Då kan vi lämna ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk samt lyte och men.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du drabbats av hot, våld eller rån.

Ja, du kan få ersättning från arbetsskade­försäkringen om du har förlorat en frisk tand när du skadade dig.

Försäkrings­kassan ersätter kostnader för tandvård som har orsakats av en arbetsskada. De kan också ersätta resekostnader i samband med tandläkarbesök.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.