Försäkrings­kassan har godkänt min arbetssjukdom och jag ska få sjukersättning och livränta. Vad gör jag nu?

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

ILO-förteckningen är en lista över yrkes­sjukdomar som är skapad av ILO - International labour Organization (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

I förteckningen finns bland annat följande sjukdomar:

  • Hörselnedsättning orsakad av buller

  • Eksem

  • Astma

  • Sjukdomar orsakade av vissa farliga ämnen

  • Smittsamma sjukdomar under särskilda förutsättningar

Här kan du se hela ILO-förteckningen.

Covid-19 är en smittsam sjukdom och kan därför godkännas som arbetsskada.

För att vi ska pröva din rätt till ersättning behöver besvären vara kvar efter 180 dagar. Utöver det så ska smittan ha skett:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

Du kan läsa mer om vad som gäller kring Covid-19 och våra försäkringar här.

En diagnos­kod är kopplad till den diagnos du som patient har fått av din läkare. Du hittar den i ditt läkarintyg. Det är Socialstyrelsen som har beslutat att alla diagnoser inom hälso- och sjukvården ska ha en särskild kod.

Diagnoskoderna används bland annat för att ta fram statistik och göra olika analyser. Den svenska versionen av diagnoskoder kallas för ICD-10-SE.

När du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring kan du behöva fylla i din diagnos­kod. Den uppgiften används bland annat till vår statistik där vi tar fram årliga rapporter om sjukfrånvaro och arbetsskador.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.