Försäkrings­kassan har godkänt min arbetssjukdom och jag ska få sjukersättning och livränta. Vad gör jag nu?

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.