Vad är skillnaden mellan ett olycksfall i arbetet och arbetssjukdom?

Ett olycksfall i arbetet har orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse. Det kan till exempel vara att du ramlar från en stege och bryter benet, skär dig på en kniv eller liknande.

En arbetssjukdom har orsakats av något i arbetsmiljön som är skadligt för hälsan, till exempel buller, kemiska ämnen, vibrationer eller tungt och ensidigt arbete.