Vad är skillnaden mellan ett olycksfall i arbetet och arbetssjukdom?

Ett olycksfall i arbetet har orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse. Det kan till exempel vara att du ramlar från en stege och bryter benet, skär dig på en kniv eller liknande.

En arbetssjukdom har orsakats av något i arbetsmiljön som är skadligt för hälsan, till exempel buller, kemiska ämnen, vibrationer eller tungt och ensidigt arbete.

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

För att det ska räknas som smittsam arbetssjukdom ska besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Du ska ha blivit smittad på något av följande sätt:

  • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

  • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

  • Genom att ta hand om eller hantera smittförande djur eller material.

Sjukdomen behöver finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan).

Om du har fått den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du har stuckit dig på en kanyl eller skurit dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

En diagnos­kod är kopplad till den diagnos du som patient har fått av din läkare. Du hittar den i ditt läkarintyg. Det är Socialstyrelsen som har beslutat att alla diagnoser inom hälso- och sjukvården ska ha en särskild kod.

Diagnoskoderna används bland annat för att ta fram statistik och göra olika analyser. Den svenska versionen av diagnoskoder kallas för ICD-10-SE.

När du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring kan du behöva fylla i din diagnos­kod. Den uppgiften används bland annat till vår statistik där vi tar fram årliga rapporter om sjukfrånvaro och arbetsskador.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.