Jag är inte nöjd med min ersättning. Vad gör jag?

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.