Jag kan inte fortsätta arbeta som tidigare på grund av skadan. Vad kan jag få för ersättning från arbetsskade­försäkringen?

Vid inkomstförlust som inte ersätts av arbetsskadelivränta från Försäkringskassan eller på något annat sätt, kan du ha rätt till ersättning från oss.

Du får ersättning om du har en årsinkomst över 7,5 prisbasbelopp, 391 750 kronor, eller en årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.