Gäller försäkringen om jag skadar mig i trafiken?

Särskilda regler gäller för olycksfall där ett motordrivet fordon är inblandat (till exempel bil, buss eller moped). Då gäller trafikskadelagen.

Arbetsskade­försäkringen gäller om olyckan sker när du färdas i tjänsten. Då kan du antingen få ersättning från trafikförsäkringsbolaget eller från oss.

Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att du också anmäler skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Arbetsskade­försäkringen gäller inte om olyckan sker under färd till eller från arbetet med ett motordrivet fordon inblandat.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.