Gäller försäkringen om jag skadar mig i trafiken?

Särskilda regler gäller för olycksfall där ett motordrivet fordon är inblandat (till exempel bil, buss eller moped). Då gäller trafikskadelagen.

Arbetsskade­försäkringen gäller om olyckan sker när du färdas i tjänsten. Då kan du antingen få ersättning från trafikförsäkringsbolaget eller från oss.

Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att du också anmäler skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Arbetsskade­försäkringen gäller inte om olyckan sker under färd till eller från arbetet med ett motordrivet fordon inblandat. Då ska olyckan anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Om du är sjukskriven ska du också anmäla till vår sjukförsäkring, om den gäller för dig.

Ett färdolycksfall är en olycka som inträffar på väg till eller från arbetet. Till exempel att du halkar, snubblar eller cyklar omkull.

Med trafikskada menas att ett fordon (som ska vara trafikförsäkrat) är inblandat i olyckan.

Arbetsskade­försäkringen gäller inte när ett fordon är inblandat i färdolycksfallet. Olyckan ska då anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat och även till oss (vår sjukförsäkring), om sjukförsäkringen gäller för dig.

En trafikolycka som inträffar i arbetet till exempel under tjänsteresa, är detsamma som ett olycksfall i arbetet.

Om du drabbats av arbetsoförmåga på grund av att du cyklade omkull, kan du få ersättning för kostnader som till exempel läkarvård och läkemedel. Du kan även få ersättning för vissa saker som till exempel glasögon och kläder som gick söner i samband med olyckan.

Du kan få ersättning för framtida inkomstförlust om du får bestående besvär (invaliditet). Däremot lämnas ingen ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstiden.

I vissa fall kan du även få ersättning för sveda och värk.

Skador på din cykel ersätts inte.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.