Får jag ersättning från arbetsskade­försäkringen om jag skadar mig på jobbet?

Om din arbetsgivare har försäkringen, eller är skyldig att teckna försäkringen, kan du få ersättning. Det beror också på vad det är för skada du råkat ut för.

Du kan läsa mer om vilken ersättning du kan få här: Ersättning vid arbetsskada

Ja, det är viktigt att göra en anmälan, eftersom du kan få ersättning för till exempel ärr eller kvarstående besvär.

Med dagens teknik kan många arbetsuppgifter göras på distans, till exempel i det egna hemmet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

Se exempel på vad som kan räknas som arbetsskada i hemmet.

Färdolycksfall är när en olycka sker under den vanliga direkta färden till eller från arbetet.

Två typer av avvikelser är okej för att det ska räknas som färdolycksfall:

  • Hämta eller lämna barn på förskola.

  • Samåkning. Om den sker regelbundet och om den färdvägen är en naturlig väg för samåkningen.

Vid färdskada som omfattas av trafikskadelagen gäller inte försäkringen. Då ska skadan anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.