Jag är sjukskriven på grund av arbetsskada. Får jag ersättning från Afa Försäkring?

Ja, du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Här kan du läsa mer om hur ersättningen fungerar