Får jag ersättning för min tandskada?

Ja, du kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om du har förlorat en frisk tand när du skadade dig.

Försäkringskassan ersätter kostnader för tandvård som har orsakats av en arbetsskada. De kan också ersätta resekostnader i samband med tandläkarbesök.