Vad gäller om jag skadar mig när jag arbetar på distans?

Med dagens teknik kan många arbetsuppgifter göras på distans, till exempel i det egna hemmet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

Se exempel på vad som kan räknas som arbetsskada i hemmet.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.