Vad gäller om jag skadar mig när jag arbetar på distans?

Med dagens teknik kan många arbetsuppgifter göras på distans, till exempel i det egna hemmet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

Se exempel på vad som kan räknas som arbetsskada i hemmet.

Ja, det är viktigt att göra en anmälan, eftersom du kan få ersättning för till exempel ärr eller kvarstående besvär.

Om du skadar dig på en handtruck ska händelsen prövas av Afa För­säkring och om det är en truck man kan åka på ska händelsen i första hand prövas av trafikförsäkringen.

Särskilda regler gäller för olycksfall där ett motordrivet fordon är inblandat (till exempel bil, buss eller moped). Då gäller trafikskadelagen.

Arbetsskade­försäkringen gäller om olyckan sker när du färdas i tjänsten. Då kan du antingen få ersättning från trafikförsäkringsbolaget eller från oss.

Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att du också anmäler skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Arbetsskade­försäkringen gäller inte om olyckan sker under färd till eller från arbetet med ett motordrivet fordon inblandat. Då ska olyckan anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Om du är sjukskriven ska du också anmäla till vår sjukförsäkring, om den gäller för dig.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.