Måste jag betala skatt på ersättningen?

Du behöver inte betala skatt om du får ersättning för:

  • Kostnader

  • Sveda och värk

  • Bestående besvär (medicinsk invaliditet)

Du behöver betala skatt om du får ersättning för:

  • Inkomstförlust

  • Dröjsmålsränta

Då gör vi ett skatteavdrag på 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.