Är pensionsavgiften skattepliktig?

Nej, pensionsavgiften är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänste­pension.

Relaterade frågor

Vi tar över betalningen av den avgiftsbestämda delen av din ålderspension när du får rätt till månadsersättning från sjukförsäkringen AGS-KL eller arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Du gör ingen särskild anmälan till avgifts­befrielse­försäkringen. Den sker samtidigt som du anmäler sjukskrivning eller arbetsskada. 

Kommuner, regioner och kommunala företag

Ja, du har rätt att välja förvaltare av den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen. Avgifts­befrielse­försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning av pensionsavgift och skickar in den till förvaltaren som du redan har valt.

Om du vill byta förvaltare ska du kontakta  Pensionsvalet, eller  Skandikon.

Svenska kyrkan

Nej, du kan inte välja förvaltare. För anställda inom Svenska kyrkan betalas pensionsavgiften till Kyrkans pensionskassa.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.