Går jag miste om ersättningen om jag får ett nytt arbete?

Nej, du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.

Undantag är:

• Om du blir erbjuden fortsatt arbete på företaget/koncernen inom tre månader. • Om företaget har övergått till ny ägare och du blir erbjuden arbete där. • Om du har beviljats hel sjukersättning från Försäkringskassan innan anställningen upphört.