Varför har jag fått ett lägre belopp än det som står i tabellen?

Det kan exempelvis bero på att du arbetar deltid.