Vad är avgifts­befrielse­försäkring?

Avgiftsbefrielseförsäkringen är en kollektivavtalad försäkring du har genom din anställning och ditt pensionsavtal. Vid sjukdom eller olycksfall kan försäkringen betala pensionsavgift till din tjänstepension.