Vad är avgifts­befrielse­försäkring?

Avgifts­befrielse­försäkringen är en kollektiv­avtalad för­säkring du har genom din an­ställning och ditt pensionsavtal. Vid sjukdom eller olycksfall kan försäkringen betala pensionsavgift till din tjänste­pension.

Relaterade frågor

Du gör ingen särskild anmälan till avgifts­befrielse­försäkringen. Den sker samtidigt som du anmäler sjukskrivning eller arbetsskada. 

Vi tar över betalningen av den avgiftsbestämda delen av din ålderspension när du får rätt till månadsersättning från sjukförsäkringen AGS-KL eller arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Nej, pensionsavgiften är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänste­pension.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.