Hur ansöker jag till avgifts­befrielse­försäkringen?

Du gör ingen särskild anmälan till avgiftsbefrielseförsäkringen. Den sker samtidigt som du anmäler sjukskrivning eller arbetsskada.