Sjukförsäkringens efterskydd

Har din anställning upphört, eller är du frånvarande från arbetet en längre tid? Då kan sjukförsäkringen fortfarande gälla genom försäkringens efterskydd.

Så fungerar efterskyddet

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under 720 dagar efter att din anställning (om du är företagare, verksamhet) upphört. Reglerna om efterskydd gäller även vid längre tids frånvaro, till exempel tjänstledighet.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst.

Om du blir sjuk under efterskyddstiden förbrukas inte efterskyddsdagar de dagar som du får sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

När slutar efterskyddet gälla?

Efterskyddet slutar gälla om du:

  • inte längre har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan

  • i sammanlagt 180 dagar har varit anställd hos arbetsgivare eller har varit verksam i företag som inte har tecknat försäkringsavtal om AGS/AGS-KL,

  • får rätt till motsvarande förmåner på annat sätt, till exempel sjukpension enligt ITP-planen eller sjukpension enligt statens pensionsavtal, eller

  • lämnar anställningen utan att fullfölja uppsägningstiden enligt avtalet.

Läs också

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Sjukförsäkring

Med vår sjukförsäkring kan du få extra ersättning när du är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan.