Förklaring av olika typer av jobb

Här har vi skrivit exempel på olika typer av jobb. Om du är osäker på vilken typ av jobb ditt jobb är kan du fråga din chef.

Privatanställd arbetare:

Om du är privatanställd arbetare kanske du jobbar på lager, på bygge eller som städare. Du kan också jobba med att köra lastbil eller buss. Många privatanställda arbetare jobbar också i affär, på restaurang eller på hotell. 

Privatanställd tjänsteman:

Du som är privatanställd tjänsteman jobbar ofta på kontor, kanske med ekonomi eller IT. Du kan också som privatanställd tjänsteman vara chef eller arbetsledare. 

Kooperativt anställd arbetare:

Om du är kooperativt anställd arbetare kan du jobba på en kooperativ förskola eller skola. Du kan även jobba i affär eller lager på Coop. 

Kooperativt anställd tjänsteman: 

Du som är kooperativt anställd tjänsteman jobbar ofta på kontor som chef eller arbetsledare. Kanske inom företaget Coop eller på en kooperativ förskola. 

Anställd inom kommuner, regioner eller Svenska kyrkan:

Om du jobbar inom kommuner, regioner eller Svenska kyrkan kanske du arbetar på förskola, i skola eller i kyrkan. Du kan till exempel också arbeta på sjukhus, inom hemtjänsten eller som brandman. 

Anställd på ett kommunalt företag:

Om du arbetar i ett kommunalt företag kanske du jobbar på ett bostadsbolag, med busstrafik eller på ett energibolag. Ett kommunalt företag kan till exempel också vara en flygplats, en stiftelse eller en utbildningsverksamhet.

Statligt anställd:

Du jobbar på statliga företag om du till exempel jobbar på myndigheter, polisen, systembolaget eller arbetsförmedlingen. Som statligt anställd kan du också arbeta på universitet eller inom försvaret. 

Egenföretagare:

Du som har ett eget företag kanske är frisör, snickare, rörmokare eller elektriker. Som egen företagare är du inte anställd av någon annan. Det är du som äger företaget du jobbar på.

Vad är en kooperativ förskola/skola?

En kooperativ förskola eller skola betyder att den ägs av en förening och att det är medlemmarna i föreningen som äger och jobbar på den.