Utvärdering av stöd för arbetsmiljöutbildning 2016–2018

En överenskommelse träffades 2015 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om att satsa 75 miljoner kronor under 2016–2018 på stöd för arbetsmiljöutbildning. Stödet omfattade arbetsmiljöutbildning avchefer och vidareutbildning av skyddsombud/arbetsmiljöombud och riktade sig tillbåde arbetare och tjänstemän. Syftet var att skapa förutsättningar för bättre arbetsmiljö och samsyn på arbetsplatserna i arbetsmiljöfrågor. Intresset och efterfrågan blev större än väntat, varför hela beloppet betalades ut under 2016.

Graf med statistik om stödet. 75 miljoner kronor beviljades i stöd under 2016. 23 247 personer beviljades stöd. 10% var arbetsmiljö- eller skyddsombud och 90% var chefer. 5 577 ansökningar kom in från 3 076 unika företag.

Populäraste utbildningarna

De populäraste utbildningar som genomförts med stödet har varit:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA
  • Bättre arbetsmiljöarbete – BAM
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
  • Arbetsmiljö för chefer

Resultat av uppföljning

96% skulle rekommendera den utbildning de genomfört till andra

98% tror att utbildningen kommer att vara till bra/mycket bra nytta i sitt uppdrag

98% uppfattade sin utbildning som bra till mycket bra

94% av arbetsgivarna är nöjda med hur Afa Försäkring hanterade deras ärende