Till godkända utbildningsanordnare

Vi har beslutat att godkänna er som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Här hittar ni viktig information som  godkänd utbildningsanordnare.

Logotyp för projektet stöd för arbetsmiljöutbildning.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildning hos er. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

För att säkerställa att de arbetsmiljöutbildningar som vi beviljat ersättning för håller god kvalitet kommer vi löpande att utvärdera utbildningarna.  

Information i korthet

Som utbildningsanordnare kan ni nu börja erbjuda chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud relevanta arbetsmiljöutbildningar. Afa Försäkring prövar varje ansökan enskilt och bedömer om en arbetsmiljöutbildning faller inom ramen för stödet. Att vara en godkänd utbildningsanordnare innebär alltså inte alla alla utbildningar kan beviljas stöd.

När ni erbjuder utbildningarna till kunderna behöver ni informera om de villkor som gäller kring stödet. För att underlätta för en arbetsgivare vid en ansökan ska ni som godkänd utbildningsanordnare ge arbetsgivaren en kursplan innehållande kursinnehåll, information hur lång utbildningen är samt pris per person ex. moms. 

Kunder kan söka på godkända utbildningsanordnare på vår hemsida. Bolagsnamn och postadress som återfinns på hemsidan är den information som är registrerat hos Bolagsverket.

Gemensamma utbildningsinsatser

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Ladda ner nedanstående annonser och sprid gärna!

1.jpg 6.jpg

Skyddsombud (1).gif   7.jpg

Logotyper för nedladdning

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, liggande variant, i olika format:

logo1_samu_png_digital.png

För tryckt material, liggande logotyp, EPS-format

För digitala medier, liggande logotyp, png-format

PDF, liggande logotyp, pdf-format

 

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, stående variant, i olika format:

logo2_samu_png_digital.png

För tryckt material, stående logotyp, EPS-format

För digitala medier, stående logotyp, png-format

PDF, stående logotyp, pdf-format

 

Ladda ner sigillet "Godkänd utbildare inom arbetsmiljö" i olika format:

sigill_samu_png_digital.png

För tryckt material, sigill, EPS-format

För digitala medier, sigill, png-format

PDF, sigill, pdf-format

Ladda ner villkor och annan viktig info nedan:

Villkoren och annan viktig information hittar ni i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Ladda ner: Så här kan du, som godkänd utbildningsanordnare förenkla för de arbetsgivare som vill gå en utbildning hos er att söka stöd.

Ladda ner informationsbrev: ”Du är nu godkänd som utbildningsanordnare” 

Ladda ner: "Allmänna villkor för Godkännande av utbildningsanordnare"

Ladda ner villkor för arbetsgivare: "Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning"

Ladda ner: "Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning"

Ansökningsprocess – från ansökan till utbetalning

Vilka utbildningar gäller stödet för?

Till dig som utbildningsanordnare – mer information finns här.

Exempel på arbetsmiljöutbildningar kan du läsa om här.

 

Logotyper för AFA Försäkring, LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Tre personer sitter runt ett konferensbord.

Digital informationsträff

I oktober har vi haft en digital informationsträff. Du kan ladda ner presentationen som pdf här.

Laptop där det står arbetsmiljöutbildning på skärmen.

Utbildningar för 2023

Utbildningar som ska genomföras under 2023 kan tidigast ansökas för 2023-01-01. Detta betyder att ansökan om utbildningar som påbörjats under 2022 måste inkomma som senast 2022-12-31.