Till godkända utbildningsanordnare

Vi har beslutat att ansluta er som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Här hittar du viktig information till dig som nu är godkänd som utbildningsanordnare.

Logotyp för projektet stöd för arbetsmiljöutbildning.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildning hos er. Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.

För att säkerställa att de arbetsmiljöutbildningar som vi beviljat ersättning för håller god kvalitet kommer vi löpande att utvärdera utbildningarna.  

Marknadsföring 

Som utbildningsanordnare kan ni nu börja erbjuda chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud relevanta arbetsmiljöutbildningar. När ni erbjuder utbildningarna till kunderna behöver ni tydligt informera om de villkor som gäller kring stödet. Villkoren och annan viktig information samt logotyper hittar du i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Kunder kan söka på godkända utbildningsanordnare på vår hemsida. Bolagsnamn och postadress som återfinns på hemsidan är den information som är registrerat hos Bolagsverket.

Ladda ner en tipslista: Tips! Så här kan du, som godkänd utbildningsanordnare förenkla för de arbetsgivare som vill gå en utbildning hos er att söka stöd.

Ladda ner informationsbrev: ”Du är nu godkänd som utbildningsanordnare” 

Ladda ner: "Allmänna villkor för Godkännande av utbildningsanordnare"

Ladda ner villkor för arbetsgivare: "Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning"

Ladda ner: "Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning"

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på:
Mejl: stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se
Telefon: 08-696 40 36

Logotyper för nedladdning

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, liggande variant, i olika format:

logo1_samu_png_digital.png

För tryckt material, liggande logotyp, EPS-format

För digitala medier, liggande logotyp, png-format

PDF, liggande logotyp, pdf-format

 

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, stående variant, i olika format:

logo2_samu_png_digital.png

För tryckt material, stående logotyp, EPS-format

För digitala medier, stående logotyp, png-format

PDF, stående logotyp, pdf-format

 

Ladda ner sigillet "Godkänd utbildare inom arbetsmiljö" i olika format:

sigill_samu_png_digital.png

För tryckt material, sigill, EPS-format

För digitala medier, sigill, png-format

PDF, sigill, pdf-format

Vilka utbildningar gäller stödet för?

Till dig som utbildningsanordnare – mer information finns här.

Exempel på arbetsmiljöutbildningar kan du läsa om här.

Ansökningsprocess – från ansökan till utbetalning 

Här kan du ladda ner en pedagogisk översiktsbild som pdf över hur ansökningsprocessen ser ut för arbetsgivare som vill söka stöd för arbetsmiljöutbildning – från ansökan till utbetalning.

ansokningsprocess_samu.png

Logotyper för AFA Försäkring, LO, PTK och Svenskt Näringsliv.