Till godkända utbildningsanordnare

Vi har beslutat att godkänna er som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Här hittar ni viktig information som  godkänd utbildningsanordnare.

Logotyp för projektet stöd för arbetsmiljöutbildning.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildning hos er. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

För att säkerställa att de arbetsmiljöutbildningar som vi beviljat ersättning för håller god kvalitet kommer vi löpande att utvärdera utbildningarna.  

Marknadsföring 

Som utbildningsanordnare kan ni nu börja erbjuda chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud relevanta arbetsmiljöutbildningar. Afa Försäkring prövar varje ansökan enskilt och bedömer om en arbetsmiljöutbildning faller inom ramen för stödet. Att vara en godkänd utbildningsanordnare innebär alltså inte alla alla utbildningar kan beviljas stöd.

När ni erbjuder utbildningarna till kunderna behöver ni informera om de villkor som gäller kring stödet. För att underlätta för en arbetsgivare vid en ansökan ska ni som godkänd utbildningsanordnare ge arbetsgivaren en kursplan innehållande kursinnehåll, information hur lång utbildningen är samt pris per person ex. moms. 

Kunder kan söka på godkända utbildningsanordnare på vår hemsida. Bolagsnamn och postadress som återfinns på hemsidan är den information som är registrerat hos Bolagsverket.

Villkoren och annan viktig information hittar ni i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Ladda ner: Så här kan du, som godkänd utbildningsanordnare förenkla för de arbetsgivare som vill gå en utbildning hos er att söka stöd.

Ladda ner informationsbrev: ”Du är nu godkänd som utbildningsanordnare” 

Ladda ner: "Allmänna villkor för Godkännande av utbildningsanordnare"

Ladda ner villkor för arbetsgivare: "Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning"

Ladda ner: "Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning"

Logotyper för nedladdning

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, liggande variant, i olika format:

logo1_samu_png_digital.png

För tryckt material, liggande logotyp, EPS-format

För digitala medier, liggande logotyp, png-format

PDF, liggande logotyp, pdf-format

 

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, stående variant, i olika format:

logo2_samu_png_digital.png

För tryckt material, stående logotyp, EPS-format

För digitala medier, stående logotyp, png-format

PDF, stående logotyp, pdf-format

 

Ladda ner sigillet "Godkänd utbildare inom arbetsmiljö" i olika format:

sigill_samu_png_digital.png

För tryckt material, sigill, EPS-format

För digitala medier, sigill, png-format

PDF, sigill, pdf-format

Vilka utbildningar gäller stödet för?

Till dig som utbildningsanordnare – mer information finns här.

Exempel på arbetsmiljöutbildningar kan du läsa om här.

Ansökningsprocess – från ansökan till utbetalning 

Här kan du ladda ner en pedagogisk översiktsbild som pdf över hur ansökningsprocessen ser ut för arbetsgivare som vill söka stöd för arbetsmiljöutbildning – från ansökan till utbetalning.

ansokningsprocess_samu.png

Logotyper för AFA Försäkring, LO, PTK och Svenskt Näringsliv.