DS Smith satsade på gemensam arbetsmiljöutbildning – ett lyft för företaget

DS Smith satsade på arbetsmiljön genom att söka stöd för arbetsmiljöutbildning. Nu har chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud gått utbildningar tillsammans. Ett beslut som har lyft företaget och skapat en gemensam grund för arbetsmiljöarbetet.

En anställd på DS Smith i fabriken.

Här kontrollerar en anställd att pappersrullen med papper som används till att tillverka wellpapp av är korrekt. Foto: DS Smith

DS Smith är en global leverantör av miljösmarta förpackningslösningar, pappersprodukter och återvinningstjänster med huvudkontor i Värnamo. Sedan bolaget startades för åttio år sedan har organisationen vuxit. Företaget finns idag i fler än 30 länder och har cirka 30 000 anställda.

– Säkerhetsfrågor har hög prioritet. Vi har stora maskiner och processer i produktionen, där det även finns rörliga delar som påverkar arbetsmiljön och då måste det vara säkert. Gör man fel kan det innebära döden. Säkerhet i arbetsmiljön är därför en naturlig del av vår vardag, säger Thorbjörn Sagerström, VD/Managing Director DS Smith.

”Bättre dynamik när vi gör utbildningen tillsammans”

Hösten 2020 hade företaget omorganiserat och många nya skyddsombud och ledare kom in i organisationen. Företaget beslutade att alla chefer och skyddsombud i Sverige skulle gå arbetsmiljöutbildning tillsammans. Tack vare stödet man sökte via Afa Försäkring kunde alla gå, då företaget fick tillbaka delar av sin utbildningskostnad för utbildningarna Bättre arbetsmiljö (BAM), Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

– När chef och skydds- och arbetsmiljöombud går arbetsmiljöutbildningen tillsammans får man precis samma agenda. Ingen kan säga efteråt att ”jag hade ingen aning”, säger Thorbjörn Sagerström.

– Vi ser en bättre dynamik i diskussionen när vi gör utbildningen tillsammans, säger Emelie Leijon, HSER Manager på DS Smith.

Per Johansson, huvudskyddsombud för en av de större enheterna på DS Smith, menar att det stärker relationer och kontaktnät internt.

– Mervärdet är just att båda parter, både vi på golvet och cheferna, får samma utbildning.

"En större medvetenhet"

Att söka stödet och gå utbildning tillsammans har lyft företaget, såväl inom det fysiska arbetsmiljöarbetet som i det psykosociala.

– Det är lätt att se om du inte har bra belysning eller att ett skydd inte är på plats, men hur du mår syns inte lika tydligt, säger Emelie Leijon.

–  Man måste aktivt ställa frågor om hur de anställda har det. Det är egentligen en enkel fråga: hur mår du? Den enkla frågan kan dock öppna upp för viktiga samtal, säger Per Johansson.

Thorbjörn Sagerström menar att han upplever ett större mått av medmänsklighet efter de gemensamma utbildningarna.

– Jag tycker mig se att vi efter genomförda arbetsmiljöutbildningar får mer feedback från organisationen. Jag upplever en större medvetenhet och ”allerthet”. Det var väldigt bra samtal när vi hade fokus på de psykosociala bitarna under utbildningen.

Detta är stöd för arbetsmiljöutbildning

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av Afa Försäkring. Satsningen pågår fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar och omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal.

Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning.