Seminarium "Chefer i skottlinjen"

Den 30 juni hölls seminariet "Chefer i skottlinjen" i Almedalen. Nedan kan du se filmer från seminariet.

Visste du att forskning visar att nästan lika många chefer som anställda upplever att de bli mobbade på jobbet? Därför behövs det mer kunskap om hur mobbing av ledare ser ut och hur de kan stöttas. Välkommen till en diskussion där våra experter lär dig mer om ett växande arbetsmiljöproblem.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet. Projektet Chefer i skottlinjen! är en pågående studie av chefer som blivit utsatta för mobbning samt/eller chefer som blivit anklagade för att mobba.

Intervjuer kommer att göras där mobbade chefer får beskriva sin situation och upplevelse av mobbing. Anställda som aldrig säger hej på morgonen och falska anklagelser är problem som behöver mer uppmärksamhet för att kunna stötta chefer som mobbas. På seminariet diskuterade vi hur problemet ser ut i olika sektorer och branscher, vilka tidiga tecken på mobbing som finns och hur de kan bemötas samt hur parterna arbetar för att stötta sina medlemmar.

Moderator: Carin Hjulström
Christina Björklund, Docent, vid Karolinska Institutet
Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv
Agneta Jöhnk, chef för avd för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
Christina Pettersson, Ombudsman, OFR
Martin Linder, 2:e vice förbundsordförande, Unionen
Anders Moberg, vd, AFA Försäkring
Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Chefer i skottlinjen - paneldebatt fack och arbetsgivarorg.

Chefer i skottlinjen - Föredrag Christina Björklund

Chefer i skottlinjen - AFA Försäkrings forskningsstöd