2014

AFA Försäkrings seminarier är ett forum för informationsspridning, samtal och debatt. De ska spegla aktuella frågor som har anknytning till våra försäkringar och vårt stöd till förbyggande arbete. Här hittar du de seminarier som vi direktsänt och/eller spelat in under 2014.

Unga löper störst risk att skadas av maskiner

Olyckor med maskiner är den näst vanligaste orsaken till allvarliga olycksfallsskador på den svenska arbetsmarknaden. Störst risk att skadas har unga i åldern 16-25 år. Se inspelningen från seminariet den 29 oktober 2014.

Arbetets betydelse för ryggproblem

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenterades av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall den 14 oktober 2014.

Hållbart arbetsliv – hur jobba längre?

Det talas ofta om att vi kommer att behöva arbeta allt längre upp i åldrarna. Men för att det ska bli möjligt måste arbetslivet förändras. Flexibiliteten måste öka. Se inspelningen från seminariet den 1 juli 2014.

Chef i kommunal verksamhet - hur hållbart är det?

Att rekrytera och behålla kompetenta chefer har blivit en allt viktigare fråga för Sveriges kommuner. Omsättningen är stor och många upplever det som svårt att hitta lämpliga chefskandidater, vilket får konsekvenser i verksamheten.

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Under seminariet den 16 maj 2014 presenterades vår årliga rapport "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro".

Arbetets betydelse för depression och utmattningssyndrom

En helt ny kunskapssammanställning från SBU presenterades av professor Töres Theorell och projektledare Charlotte Hall den 27 februari 2014.

Chefer och mediadrev

Hur möter chefer inom vård och omsorg medias granskning av verksamheten? Hur undviker man personfokuserat drev? Se inspelningen från seminariet den 24 februari 2014.

Trygghet vid omställning

Hur fungerar omställningsförsäkringarna idag och hur ser framtiden ut? Se inspelningen från seminariet den 11 februari 2014.