2013

AFA Försäkrings seminarier är ett forum för informationsspridning, samtal och debatt. De ska spegla aktuella frågor som har anknytning till våra försäkringar och vårt stöd till förbyggande arbete. Här hittar du de seminarier som vi direktsänt och/eller spelat in under 2013.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning bland svenska arbetstagare. Kvinnor är värst utsatta.

Frisk eller risk att bli sjuk?

Vad är det som får nyutexaminerade lärare och sjuksköterskor att prestera och må bra under de första åren i yrkeslivet efter avslutad utbildning?

Arbetsskador i dagens arbetsliv

En arbetsskada måste ha inträffat "i arbetet". Men vad är "i arbetet" i ett arbetsliv där arbete i hemmet, tjänsteresor med mera blir vanligare? 

Så påverkas chefer när drevet går

Chefer inom vård och omsorg behandlas ibland hårdhänt av media och undersökande journalister.

Hur förebygga arbetsskador bland unga?

Unga drabbas mer än andra av arbetsskador. Det kan bero på en rad orsaker som t.ex bristfällig introduktion till arbetet.

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

I rapporten redovisas de mest riskfyllda jobben, de vanligaste orsakerna till olycksfall och utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall.

Arbetets betydelse för sömnstörningar

Statens beredning för medicinsk utvärdering har på regeringens uppdrag sammanställt aktuell kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Professor Kerstin Ekberg redogör för vilken kunskap vi har idag om åtgärder för att främja återgång i arbete och hållbar arbetsförmåga

Förebygga mobbning inom vård och omsorg

Forskningsprojektet ska i samverkan med slumpmässigt utvalda arbetsplatser inom vård och omsorg identifiera mobbningsproblem och rutiner för att åt­gärda dessa.