Seminarier 2015

AFA Försäkrings seminarier är ett forum för informationsspridning, samtal och debatt. De ska spegla aktuella frågor som har anknytning till våra försäkringar och vårt stöd till förbyggande arbete. Här hittar du de seminarier som vi direktsänt och/eller spelat in under 2015. Här finns också presentationer från vissa seminarier.

Seminarium: Jobbhälsobarometern

Seminarium 5 oktober där Jobbhälsobarometern - Sveriges största undersökning om arbetsmiljö - presenterades. 

Läs presentationen från seminariet

Tydligt samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenteras en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), av Töres Theorell, professor, Stockholms universitet och Charlotte Hall, projektledare. 

Ja-delegationen: Hela lönen, hela tiden- utmaningar för ett jämställt arbetsliv

JA-delegationens slutbetänkande "Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv" (SOU 2015:50).  Anna Hedborg presenterar delegationens slutsatser och förslag, därefter följer ett panelsamtal med några av delegationens ledamöter.

Till presentationen 

Seminarium om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

AFA Försäkring presenterar sin årliga rapport "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro".

Till rapporten 

Arbetsmarknadsdepartementet - Behovet av ett förlängt och hållbart arbetsliv

Föredrag: Michael Tåhlin, Dominique Anxo, Petter Gustavsson, Maria Schönefeld, Susanna Stymne Airey. 

Paneldebatt: Irene Wennemo, Pim van Dorpel, Agneta Jöhnk, Samuel Engblom, Marie Silfverstolpe. 

Parternas roll i svenska arbetsmarknadsmodellen

Allvarliga fallolyckor inom kommun och landstingssektorn

Till presentationen 

Till rapporten 

Vad gör oss sjuka på jobbet? Om arbete och ALS

Till presentationen 

Till rapporten

Seminarium - Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Till presentationen