Om samarbetet

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill Afa Försäkring bidra till att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Foto: Linda Harling

Afa Försäkring arbetar med kollektivavtalade försäkringar men satsar även på förebyggande insatser för att främja friskfaktorer, minska ohälsa och arbetsskador och bidra till kunskap och praktisk nytta för Sveriges arbetsplatser. 9 av 10 anställda i Sverige har kollektivavtalad försäkring genom jobbet.

Riskutsatt bransch erbjuds praktisk säkerhetsträning

Byggbranchens Säkerhetspark är en anläggning där människor i byggbranschen och numera även byggutbildningar får möjlighet att praktisera säkerhet, rutiner och reflektera kring beteenden och attityder.

Byggbranschen är en riskutsatt bransch och utgörs ofta av en komplex arbetsmiljö där förutsättningarna och förhållandena hela tiden förändras. På sikt vill Afa Försäkring att detta samarbete och projekt ska bidra till färre skadefall inom byggbranschen och minskat antal arbetsplatsolyckor.

Treårigt samarbete möjliggör för fler att besöka Säkerhetsparken 

Syftet med projektet är att erbjuda landets skolor och utbildningar möjlighet till reflektion och diskussion utifrån ett säkerhetsperspektiv i Säkerhetsparkens uppbyggda stationer och olika scenarios. Delaktiviteter i projektet omfattar att utveckla pedagogiken gentemot målgrupp, anpassa handledarutbildning och definiera målgrupper.

Afa Försäkring bidrar till Byggbranschens Säkerhetspark genom ett treårigt samarbete, som påbörjades våren 2020. Det syftar till att utveckla ett utbildningskoncept samt erbjuda skolor och utbildningar – med koppling till byggbranschen – möjlighet att reflektera kring beteende och attityder som kan påverka säkerheten.

6 000 ska utbildas och tränas i säkerhetsparken

Genom ett branschgemensamt samverkansprojekt byggdes Byggbranschens Säkerhetspark upp under 2019 i närheten av Arlanda flygplats.

I Säkerhetsparken har fysiska demonstrationsmiljöer byggts upp och ny pedagogik och ett nytt utbildningskoncept utvecklats. Exempel på stationer är arbete vid höjd, ergonomi, buller, beteenden med mera.

Projektet och samarbetet med Afa Försäkring ska bidra till visionen ”Tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser med noll olyckor” och skapa förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsreflektion i sina befintliga utbildningar. Målet är att under perioden 2020–2023 få 6 000 elever, studenter och lärare att genomföra utbildning och besök i Säkerhetsparken.