Kontaktpersoner

Är du forskare eller arbetar du för någon av arbetsmarknadens parter och är intresserad av statistik över långvarig sjukfrånvaro eller arbetsskador? Vi hjälper gärna dig att ta fram statistik, till exempel för en yrkesgrupp eller en specifik diagnos. Vi vill också påminna om att vi bara redovisar godkända skador/sjukfall samt följer vår statistikpolicy för extern statistikredovisning. För pressfrågor, kontakta vår pressavdelning.

Anna Weigelt
analys@afaforsakring.se
08-696 43 35

Chef, Analysavdelningen

Andreas Ek
analys@afaforsakring.se
08-696 42 76

Analytiker/ statistiker  

Elin Henriksson
analys@afaforsakring.se
08-6964257

Analytiker/statistiker