Årsrapport skadestatistik

Afa Försäkring tar årligen fram en omfattande statistikrapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. I rapporten redovisas vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar.

Se en filmad presentation av rapporten

Här kan du se ett filmat seminarium om rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Längd: 56:24.

Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020

Årsrapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas som innehåller över 15 miljoner försäkringsärenden och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för Afa Försäkrings försäkrade fram till år 2018 och är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

Könsskillnader

Årets rapport visar bland annat att det är fortsatt stora könsskillnader i arbetsskador och sjukfrånvaro. Män drabbas oftare än kvinnor av ett allvarligt arbetsolycksfall, men kvinnor drabbas betydligt oftare än män av färdolycksfall. Högst risk för män återfinns i yrkesgrupper inom byggnadsträarbete, livsmedelsarbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete.

Färdolycksfall är vanligare bland kvinnor än bland män. Kvinnor står för 68 procent av olyckorna. De vanligaste orsakerna är att ramla ute och olyckor med cykel, vilka utgör två av tre färdolycksfall.

När det gäller sjukfrånvaro har kvinnor mer än dubbelt så många långa sjukfall per 1000 sysselsatta inom kommuner och regioner och 50 procent fler långa sjukfall per 1000 sysselsatta i avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO.

Arbetsolyckor och arbetsskador

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall är fortsatt oförändrat. De senaste sex åren har även genomsnittsrisken på hela arbetsmarknaden varit oförändrad, med 2,5 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Men det finns stora skillnader i olycksrisken mellan yrkesgrupper. Vanligaste orsaken till allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

Långvarig sjukfrånvaro

Rapporten visar också att risken för långvarig sjukfrånvaro minskade tydligt mellan 2017 och 2018. Antalet långa sjukfall har ökat de senaste åren, men härom året, 2016, bröts utvecklingen och de långa sjukfallen minskade för anställda inom både avtalsområde Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Den trenden fortsätter.

Den vanligaste diagnosen bakom en långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män. De två största diagnoserna i den privata sektorn, Svenskt Näringsliv/LO, är muskuloskeletala och psykiska, som tillsammans står för nära två tredjedelar av de långa sjukfallen.

Rapporten är framtagen i juni 2020 av Anna Weigelt, Andreas Ek och Elin Henriksson på Afa Försäkring. Rapporten redovisar siffror året efter att en arbetsskada inträffat eller sjukfall påbörjats. Eftersom många anmäler ärenden i efterhand, finns det en eftersläpning i statistiken vilket gör att årets rapport visar statistik till och med år 2018.

 

Godkända arbetsskador 2008-2018, efter typ av arbetsskada

Godkända arbetsskador555.jpg

 

Antal godkända allvarliga arbetsolycksfall, per 1 000 sysselsatta efter avtalsområde och skadeår

Antal godkända_600.jpg

 

Fördelning av antalet olyckor och antalet sysselsatta 2018, efter ålder och kön

Fördelning av antalet olyckor och antalet sysselsatta 2017, efter ålder och kön_555.jpg

 

Män och kvinnor: Lokalisation av skada vid allvarliga olycksfall 2017 - 2018

Lokalisation av skada vid allvarliga olycksfall 2016-2017_555.jpg

 

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Kommuner och regioner. (Antal sysselsatta i Kommuner och regioner 2018: 1,2 miljoner).

Tabell11 Antal nya sjukfall_555.jpg

 

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Svenskt Näringsliv/LO. (Antal sysselsatta i Svenskt Näringsliv/LO 2018: 1,4 miljoner).

Tabell12_Antal nya sjukfall_555.jpg