Årsrapport skadestatistik

AFA Försäkring tar årligen fram en omfattande statistikrapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. I rapporten redovisas vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Nästa årsrapport släpps i juni 2020.

Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2019

Årsrapporten bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller över 14 miljoner försäkringsärenden och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för AFA Försäkrings försäkrade fram till år 2017 och är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

– Årets rapport visar en fortsatt stabil trend när det gäller allvarliga arbetsskador och dess utveckling. Och inom båda avtalsområdena ser man en förhållandevis stor minskning av antalet långa sjukfall för de flesta grupper, men framför allt för personer över 35 år, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Män drabbas oftare än kvinnor av ett allvarligt arbetsolycksfall, men kvinnor drabbas betydligt oftare än män av färdolycksfall. Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade tydligt mellan 2016 och 2017 inom båda avtalsområdena, Kommuner och regioner respektive Svenskt näringsliv/LO, där de psykiska och muskuloskeletala diagnoserna dominerar.

– I Kommuner och regioner är psykiska diagnoser totalt sett vanligast. De yngre åldersgrupperna har en högre andel psykiska diagnoser och de äldre en högre andel muskuloskeletala. När det gäller arbetare inom Svenskt Näringsliv/LO är muskuloskelatala diagnoser totalt sett vanligast. Men även här är psykiska diagnoser vanligare bland de yngre och muskuloskelatala vanligare bland äldre, säger Andreas Ek statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

 

Godkända arbetsskador 2007-2017, efter typ av arbetsskada

Godkända arbetsskador555.jpg

 

Antal godkända allvarliga arbetsolycksfall, per 1 000 sysselsatta efter avtalsområde och skadeår

Antal godkända_600.jpg

 

Fördelning av antalet olyckor och antalet sysselsatta 2017, efter ålder och kön

Fördelning av antalet olyckor och antalet sysselsatta 2017, efter ålder och kön_555.jpg

 

Män och kvinnor: Lokalisation av skada vid allvarliga olycksfall 2016-2017

Lokalisation av skada vid allvarliga olycksfall 2016-2017_555.jpg

 

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Kommuner och regioner. (Antal sysselsatta i Kommuner och regioner 2017: 1,2 miljoner).

Tabell11 Antal nya sjukfall_555.jpg

 

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Svenskt Näringsliv/LO. (Antal sysselsatta i Svenskt Näringsliv/LO 2017: 1,4 miljoner).

Tabell12_Antal nya sjukfall_555.jpg