Årsrapport arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Statistikrapporten publiceras varje år i maj/juni och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings databas som i dag innehåller mer än 14 miljoner ärenden.

I arbetsskaderapporten 2016 har vi tittat närmare på:

 

Frågor?

Kontakta: 

Anna Weigelt, Chef Analysavdelningen, 
anna.weigelt@afaforsakring.se

Linda Harling, Presskontakt,
linda.harling@afaforsakring.se 

Rättelse - tryckt version

I den tryckta versionen av 2016 års rapport har det smugit sig in fel på sidan 7 och 29. Det gäller olycksfall/län och olycksfall/yrkesgrupp. Rätt fördelning ser du på karta 1 respektive i diagram 4 och 5 i den digitala versionen här på hemsidan. Rättelsen hittar du nedan. 

Till rättelsen