Försäkring vid arbetsbrist - läs mer och anmäl

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen. Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning. Skicka in en anmälan så utreder vi.

Om du blivit uppsagd från jobbet

Har du blivit uppsagd från jobbet på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Gäller dig som är arbetare på ett privat företag och har fyllt 40 år. Se en film om AGB-försäkringen.

1

1 Gäller det dig?

Ja, försäkringen gäller för privat anställda arbetare.

Ja, försäkringen gäller för kooperativt anställda arbetare som blivit uppsagda senast 2018-12-31. Därefter gäller nytt avtal hos CIKO.

Nej, försäkringen gäller inte för kooperativt anställda som är uppsagda från och med 2019-01-01. Från detta datum gäller nytt avtal hos CIKO telefon 010-288 95 00 – se den här tabellen. Kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant för mer information.

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för privat anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund. 

2

2 När gäller försäkringen?

För att få ersättning behöver du uppfylla alla dessa punkter. Du:

  • har en tillsvidareanställning
  • blir uppsagd därför att det blir arbetsbrist.
  • har fyllt 40 år när tillsvidareanställningen upphörde
  • är yngre än 65 år. Försäkringen gäller fram till månaden före din 65-årsdag.
  • har varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen
  • blir uppsagd men får fortsätta arbeta kvar i samma företag eller annat företag i koncernen men med en kortare arbetstid

Du kan inte få ersättning:

  • om du återanställs med samma arbetstid inom tre månader efter din sista anställningsdag (eller tackar nej till sådan anställning)
  • om du blir uppsagd för att du tackar nej till fortsatt arbete vid övergång av verksamhet
  • vid permittering, korttidspermittering och varsel. Läs mer om detta
3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen är ett engångsbelopp. Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder och arbetstid. För 2020 är beloppet mellan 36 487 kr och 53 064 kr.

Läs mer om ersättning här

4

4 Anmäl och sök ersättning

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i anmälningsblanketten tillsammans med din arbetsgivare. Posta till AFA Försäkring, 106 27 Stockholm.

Obs! Om ni är många som blivit uppsagda kan din arbetsgivare skicka in en fil för alla. Be din arbetsgivare kontakta Kundcenter för mer information: 08 696 49 49 eller etjanster@afaforsakring.se.