Att vara försäkringsinformatör

Du kan göra skillnad genom att hjälpa kollegor till rätta och vara en resurs för din organisation genom att aktivt arbeta med att sprida kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Att vara försäkringsinformatör är en chans att få kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna.

Glada personer sitter i en soffa. Fotograf: Lisa Wikstrand

Ditt uppdrag

Du förväntas inte vara expert utan ha en övergripande kunskap. Du ska kunna ge övergripande information om försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall, hänvisa vart man kan vända sig för att få mer information och vara behjälplig med att göra en anmälan om någon blir sjuk eller skadar sig i sitt arbete.

Utbildning

Ditt uppdrag som försäkringsinformatör börjar med att du får gå en Grundutbildning i Stockholm tillsammans med andra nya försäkringsinformatörer från hela landet. Under utbildningen får du grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Vi tar också upp hur din roll som försäkringsinformatör ser ut och du får tips om hur du kan nå ut med information på bästa sätt.

Fortsatt bjuds du in till Vidareutbildningar en gång per år. Det är viktigt att du deltar på Vidareutbildningarna regelbundet då syftet med dessa är att du ska hålla dina kunskaper vid liv, utbyta erfarenheter med andra försäkringsinformatörer och få information om eventuella nyheter enligt både lag och avtal samt nyheter hos oss på Afa Försäkring. Du förväntas delta i en Vidareutbildning varje år, men åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Vidareutbildningarna kommer att hållas i din hemstad eller på en ort nära dig.

Anledningen till det är att vi tycker att det är viktigt att försäkringsinformatörer i samma region får en chans att träffas, bilda nätverk och hitta möjligheter att samarbeta i det gemensamma uppdraget.

Behandling av personuppgifter

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter i våra utbildningssystem.

Regionala dagar

Du kommer också att bli inbjuden till Regionala dagar där vi bjuder på inspirerande föreläsningar i aktuella ämnen med nära anknytning till försäkringsområdet. De regionala dagarna hålls i ditt närområde och vi bjuder in både arbetsgivare och fackliga representanter som arbetar med försäkrings- arbetsmiljö- eller personalfrågor.

Viktiga egenskaper

Du bör tycka om att informera i större och/eller mindre grupper, vägleda arbetskamrater samt vara intresserad av försäkringsfrågor.

Anmälan för att bli försäkringsinformatör

Vill du bli försäkringsinformatör så pratar du med din arbetsgivare eller din fackliga organisation. Därefter kan du göra en anmälan på någon av blanketterna nedan. Blanketten skickar du in till utbildningsadm@afaforsakring.se. Sedan kommer vi bjuda in dig till utbildning. Vill du avanmäla dig som försäkringsinformatör använder du samma blankett.