Så här tar vi hand om en anmälan

1

1

En handläggare går igenom anmälan.

2

2

Ibland kan vi ge medarbetaren besked direkt men ibland krävs mer utredning. Vi kan då behöva komplettera anmälan med till exempel intyg på tidigare anställningar, inkomst-, och/eller uppgifter om medarbetarens barn.

3

3

Efter utredning och eventuella kompletteringar skickar vi ett beslutsbrev.