Försäkring vid arbetsbrist

Den här försäkringen gäller för de som är privatanställda arbetare, och har fyllt 40 år. För dig som arbetsgivare finns det några saker du behöver veta om någon har blivit uppsagd och ska ansöka om ersättning från oss. Det är du och den anställde som fyller i ansökan tillsammans.

Nyckel i ett lås.

Den anställda behöver inte vara med i facket för att ha Försäkring om Avgångsbidrag (AGB). Det är en anställningsförmån genom kollektivavtalet. 

Vem kan få ersättning från försäkringen?

För att försäkringen ska gälla behöver personen uppfylla följande krav:

 • Har haft anställning som arbetare på ett privat företag.
 • Har fyllt 40 år men inte 65. Försäkringen gäller fram till månaden före 65-årsdagen.
 • Ska ha varit anställd minst 50 månader under de senaste 5 åren hos en eller flera arbetsgivare som har försäkringen.
 • Är uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist som beror på en förändring i verksamheten, till exempel nedläggning, konkurs eller omorganisation.

För arbetsplatser med huvudavtal gäller även dessa villkor

Från 1 oktober 2022 gäller försäkringen vid fler tillfällen på de arbetsplatser där man omfattas av det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Då gäller försäkringen även när:

 • Den anställda har avslutat en tidsbegränsad anställning.
 • Den anställda har blivit uppsagd på grund av sjukdom.

Försäkringen gäller inte:

 • Om den anställda får en ny anställning på företaget eller koncernen inom tre månader.
 • Om företaget får ny ägare och den anställda då får erbjudande om och börjar nytt arbete.
 • För ägare av företaget. Det är de anställda som kan få ersättning.

Så fungerar de olika avtalen om avgångsbidraget från 1 oktober 2022

För att ha rätt till avgångsbidrag när man blivit uppsagd på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning gäller följande:

 • Man ska ha varit anställd på en arbetsplats där man har omfattats av kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LOs avtalsområde.
 • De kollektivanslutna förbundsparterna ska ha undertecknat det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Om förbundsparterna inte har undertecknat huvudavtalet utan istället har undertecknat kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare, då gäller Försäkring om avgångsbidrag från 1 oktober 2022 på följande sätt:

 • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist, men inte vid uppsägning på grund av sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning avslutas.

Tänk på det här när du ska anmäla

 • Anmälan görs på en pappersblankett. Du fyller i fälten 1-10 på blanketten. Den anställde fyller i fälten 11-12.
 • Skicka in blanketten först när anställningen har upphört. Adress: Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.
 • Anmälan måste skickas in inom två år efter att anställningen har upphört.

Ladda ner eller skriv ut anmälningsblanketten

 

Anmäla många samtidigt?

Är det flera som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan du som arbetsgivare skicka in en fil med alla personer. Kontakta Kundcenter så berättar vi mer: 08 696 49 49 eller etjanster@afaforsakring.se För att sedan skicka in filen behöver du vara ansluten till våra e-tjänster. Ta reda på hur du blir ansluten.