Försäkring vid arbetsbrist

Den här försäkringen gäller för de som är privatanställda arbetare, och har fyllt 40 år. För dig som arbetsgivare finns det några saker du behöver veta om någon har blivit uppsagd och ska ansöka om ersättning från oss. Det är du och den anställde som fyller i ansökan tillsammans.

Nyckel i ett lås.

Den anställda behöver inte vara med i facket för att ha Försäkring om Avgångsbidrag (AGB). Det är en anställningsförmån genom kollektivavtalet. 

Vem kan få ersättning från försäkringen?

För att försäkringen ska gälla behöver personen uppfylla följande krav:

 • Ha fyllt 40 år men inte 65. Försäkringen gäller fram till månaden före 65-årsdagen.
 • Vara uppsagd på grund av arbetsbrist.
 • Vara tillsvidareanställd.
 • Ha anställning som arbetare på ett privat företag.
 • Ska ha varit anställd minst 50 månader under de senaste 5 åren hos en eller flera arbetsgivare som har försäkringen.
 • Är uppsagd på grund av till exempel driftsmässig förändring, nedläggning, konkurs eller omorganisation.

Försäkringen gäller inte:

 • Om den anställde är uppsagd av personliga skäl, till exempel hälsoskäl.
 • Om den anställde får en ny anställning på företaget eller koncernen inom tre månader.
 • Om företaget får ny ägare och den anställde då får erbjudande om arbete.
 • Tjänstemän eller anställda i kommuner/regioner, Svenska kyrkan och andra kommunala företag.
 • För ägare av företaget. Det är de anställda som kan få ersättning.

Tänk på det här när du ska anmäla

 • Anmälan görs på en pappersblankett. Du fyller i fälten 1-10 på blanketten. Den anställde fyller i fälten 11-12.
 • Skicka in blanketten först när anställningen har upphört. Adress: AFA Försäkring, 106 27 Stockholm.
 • Anmälan måste skickas in inom två år efter att anställningen har upphört.

Ladda ner eller skriv ut anmälningsblanketten

 

Försäkringen gäller bara vid arbetsbrist

Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan ha rätt till ersättning från försäkringen. Den gäller inte när man blir uppsagd av personliga skäl eller av hälsoskäl. Vad betyder då arbetsbrist? Det är när företaget genomgår en driftsmässig förändring som leder till arbetsbrist. Det kan exempelvis vara att företaget lägger ner en del av verksamheten, går i konkurs, eller gör en omorganisation. Det är en förändring som sker på organisationsnivå, inte på individnivå.

Nu kan fler få avgångsbidrag

Genom ett lyckat pilotprojekt mellan Afa Försäkring och Scandic kommer nu fler att kunna få avgångsbidrag. Dessutom minskar administrationen för arbetsgivare som anmäler digitalt med fil.

Läs mer