Så här tar vi hand om en anmälan

1

1

En handläggare går igenom anmälan.

2

2

För att vi ska kunna ta beslut i ärendet ska anställningen ha upphört.

3

3

Oftast kan vi ge besked direkt men ibland krävs mer utredning. Vi kan då behöva komplettera anmälan med till exempel förhandlingsprotokoll och intyg på tidigare anställningar.

4

4

Efter utredning och eventuella kompletteringar skickar vi ett beslutsbrev.

.