Försäkring vid arbetsbrist - läs mer och anmäl

Anställda som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen.

1

1 Vem är försäkrad?

Ja, försäkringen gäller för medarbetare som är privat eller kooperativt anställd.

Nej, försäkringen gäller inte för medarbetare som är anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. 

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. 

Nej, försäkringen gäller inte för privat anställda tjänstemän. 

2

2 När gäller försäkringen?

Medarbetaren kan få ersättning om han eller hon:

  • har en tillsvidareanställning
  • blir uppsagd på grund av varaktig arbetsbrist
  • har fyllt 40 år när tillsvidareanställningen upphörde
  • har varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen
  • blir uppsagd men får fortsätta arbeta kvar i samma företag eller annat företag i koncernen men med en kortare arbetstid

Medarbetaren har rätt till AGB längst till och med månaden före den då han eller hon fyller 65 år.

Medarbetaren kan inte få ersättning:

  • om han eller hon återanställs inom tre månader efter sin sista anställningsdag
  • vid övergång av verksamhet och då blir uppsagd
3

3 Vilken ersättning kan lämnas?

Ersättningen är ett engångsbelopp mellan 30 700 kronor och 45 000 kronor (beloppen gäller för dig som blivit uppsagd under 2015). Beloppets storlek bestäms utifrån ålder och arbetstid.

Läs mer om ersättning här

4

4 Checklistor

När någonting har hänt på jobbet har du som arbetsgivare och facklig representant vissa möjligheter och skyldigheter. I checklistan finns riktlinjer för vad du kan eller ska göra i olika situationer.

Checklista för dig som är arbetsgivare inom privata området

Checklista för dig som är facklig representant inom privata området

5

5 Anmälan

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i anmälningsblanketten.