Ersättning vid uppsägning

Ersättningen från försäkring vid arbetsbrist (AGB) är ett engångsbelopp. Beloppet beror på din ålder och om du arbetar heltid eller deltid. Observera att beloppen är bruttobelopp, du betalar också skatt på ersättningen.

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2023:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2023
40-49 38 870
50 40 475
51 42 080
52 43 685
53 45 290
54 46 895
55 48 500
56 50 105
57 51 710
58 53 315
59 54 920
60 56 525
61-64 56 525

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2022:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2022
40-49 37 885
50 39 450
51 41 015
52 42 580
53 44 145
54 45 710
55 47 275
56 48 840
57 50 405
58 51 970
59 53 535
60 55 100
61-64 55 100