Ersättning vid uppsägning

Ersättningen från försäkring vid arbetsbrist (AGB) är ett engångsbelopp. Beloppet beror på din ålder och om du arbetar heltid eller deltid. Observera att beloppen är bruttobelopp, du betalar också skatt på ersättningen.

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2022:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2022
40-49 37 885
50 39 450
51 41 015
52 42 580
53 44 145
54 45 710
55 47 275
56 48 840
57 50 405
58 51 970
59 53 535
60 55 100
61-64 55 100

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2021:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2021
40-49 37 070
50 38 601
51 40 132
52 41 663
53 43 194
54 44 725
55 46 256
56 47 787
57 49 318
58 50 849
59 52 380
60 53 911
61-64 53 911