Ersättning vid uppsägning

Ersättningen från försäkring vid arbetsbrist (AGB) är ett engångsbelopp. Beloppet beror på din ålder och om du arbetar heltid eller deltid. Observera att beloppen är bruttobelopp, du betalar också skatt på ersättningen.

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2021:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2021
40-49 37 070
50 38 601
51 40 132
52 41 663
53 43 194
54 44 725
55 46 256
56 47 787
57 49 318
58 50 849
59 52 380
60 53 911
61-64 53 911

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2020:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2020
40-49 36 487
50 37 994
51 39 501
52 41 008
53 42 515
54 44 022
55 45 529
56 47 036
57 48 543
58 50 050
59 51 557
60 53 064
61-64 53 064