Arbetsskadeförsäkring - läs mer och anmäl

Om någon medarbetare på din arbetsplats har drabbats av en arbetsskada kan han eller hon få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, vid statlig anställning, genom Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Om arbetsskadan lett till dödsfall ska detta anmälas här: 

Till anmälan 

1

1 Vem är försäkrad?

Ja, försäkringen gäller för privat eller kooperativt anställda.

Ja, försäkringen gäller för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Ja, försäkringen gäller för egenföretagare.

Ja, försäkringen gäller för statligt anställda.

2

2 När gäller försäkringen?

Medarbetaren kan få ersättning om han eller hon:

  • råkar ut för ett olycksfall på arbetet
  • råkar ut för ett olycksfall under färden till eller från arbetet
  • drabbas av en arbetssjukdom
  • drabbas av smittsam sjukdom

Läs mer om när ersättning kan lämnas

3

3 Vilken ersättning kan lämnas?

Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan. Medarbetaren kan bland annat få ersättning för:

  • inkomstförlust
  • kostnader
  • sveda och värk
  • bestående besvär
  • ärr
  • tandskador

Läs mer om ersättning

4

4 Checklistor

När någonting har hänt på jobbet har du som arbetsgivare och facklig representant vissa möjligheter och skyldigheter. I checklistan finns riktlinjer för vad du kan eller ska göra i olika situationer.

Checklista för dig som är arbetsgivare inom KL-området

Checklista för dig som är arbetsgivare inom privata området

Checklista för dig som är facklig representant inom KL-området

Checklista för dig som är facklig representant inom privata området

5

5 Anmälan

Vi rekommenderar att medarbetaren loggar in med e-legitimation. Då kan man följa sina ärenden, bifoga dokument elektroniskt och registrera kontaktuppgifter.

Bra att veta! När en medarbetare anmäler arbetsskada ansöker hon eller han automatiskt om försäkringen som betalar pensionsavgiften till tjänstepension.

Premiebefrielseförsäkring - om medarbetaren är privat eller kooperativt anställd arbetare eller har tecknat egen försäkring.

Avgiftsbefrielseförsäkring - om medarbetaren arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag.