Svenska

Afa Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Idag omfattas cirka 4,9 miljoner människor av minst en av våra försäkringar.

Försäkringarna är kollektivavtalade och bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. Utöver den grundläggande försäkringsverksamheten arbetar vi med att förvalta kunskap och resurser samt förebygga ohälsa på arbetet. På så sätt lägger den kollektivavtalade försäkringen grunden för ett bättre arbetsliv, med ökad trygghet för alla.