Afa osiguranje u kratkim crtama

Afa osiguranje je organizacija u vlasništvu učesnika na tržištu rada Švedske. Mi osiguravamo zaposlene u privatnom sektoru, opštinama i okružnim većima. Danas više od četiri miliona ljudi koristi barem jedno od naših osiguranja.

Naši planovi osiguranja se zasnivaju na kolektivnim ugovorima između učesnika na tržištu rada Švedske. Pored osnovnih aktivnosti vezanih za osiguranje, mi se bavimo još i znanjem i resursima i radimo na sprečavanju nastanka bolesti na radnom mestu. Na taj način, kolektivno ugovoreno osiguranje postavlja osnove za bolji radni vek, uz veću bezbednost za sve.