Najważniejsze informacje o Afa Försäkring

Afa Försäkring to organizacja będąca własnością uczestników rynku pracy w Szwecji. Ubezpieczamy pracowników sektora prywatnego, gmin oraz rad miejskich. Obecnie ponad cztery miliony osób objętych jest co najmniej jednym z naszych ubezpieczeń.

Nasze plany ubezpieczeniowe powstały w oparciu o umowy zbiorowe zawarte pomiędzy uczestnikami szwedzkiego rynku pracy. Poza główną działalnością zarządzamy wiedzą i zasobami, a także dążymy do zapobiegania chorobom i wypadkom związanym z miejscem pracy. Ubezpieczenie powstałe w oparciu o umowę zbiorową daje możliwość stworzenia lepszych miejsc pracy, zapewniając wszystkim większe bezpieczeństwo.

mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych oraz spółdzielniach, wynagradzanych za godzinę, tydzień lub za wykonaną pracę a także pobierających określoną pensję miesięczną