Hrvatski – Kroatiska

Sve su osobe koje žive i rade u Švedskoj osigurane. Švedska ima shemu obaveznog socijalnog osiguranja.

Devedeset posto svih zaposlenika u Švedskoj također su pokriveni kolektivno dogovorenim policama osiguranja. Ako ste jedan od njih, bit ćete osigurani putem svog posla.

To znači da vi ili jedan od vaših suosiguranika može imati pravo na dodatnu naknadu koje niste niti svjesni.