Bosanski – Bosniska

Sva lica koje žive i rade u Švedskoj su osigurana. Švedska ima zakonom obavezni programsocijalnog osiguranja.

90 posto svih zaposlenih u Švedskoj također je obuhvaćeno kolektivno ugovorenim policama osiguranja. Ako spadate u njih, bićete osigurani na temelju vašeg zaposlenja.

To znači da vi i lica koja izdržavate možete imati pravo na dodatnu naknadu, a da za to ni ne znate.