Träning i grupp.

Friskis och Svettis finns i hela Sverige och har träning för alla.

Stödet har skapat ökad glädje hos Friskis och Svettis

Grund­läggande arbetsmiljökunskap och kurs i konflikthantering. Det är utbildningar som chefer och arbetsmiljö- och skydds­ombud på Friskis och Svettis gått tack vare stöd för arbetsmiljö­utbildning. Att gå kurs tillsammans är viktigt och engagemanget är högt.

1978 börjar historien om Friskis och Svettis. Organisationen finns i hela Sverige. Rörelseglädje, gemenskap och att peppa medlemmar till ett mer hälsosamt liv är centralt. Det finns 16 olika Friskis och Svettis-anläggningar i Stockholm.

– Vi ser oss som en viktig samhällsaktör som erbjuder lustfylld lättillgänglig träning av hög kvalité för alla och för folkhälsan, säger Sara Lovering, HR-partner, Friskis och Svettis i Stockholm.

Verksamheten hittade stöd för arbetsmiljö­utbildning på Afa Försäkrings hemsida och sökte det både 2021 och 2022. Friskis och Svettis fick stöd båda åren.

– Det var enkelt att hitta information på Afa Försäkrings hemsida och jag fick bra hjälp genom ansökningsprocessen, säger Sara Lovering.

Det hade inte varit lika lätt för oss att jobba med arbetsmiljön så här framgångsrikt om inte stödet fanns.

Sara Lovering, HR-partner Friskis och Svettis

Viktigt att gå utbildningar med kvalitet

För Friskis och Svettis är det viktigt att gå utbildningar med kvalitet och man hittade en godkänd utbildnings­anordnare på Afa Försäkrings hemsida.

– 2021 gick chefer och arbetsmiljö- och skydds­ombud en grundutbildning i arbetsmiljö på distans. Vi var hårt drabbade av pandemin och fick snabbt ställa om och arbeta på ett helt annat sätt. Då behövdes en sådan utbildning, säger Sara Lovering.

Friskis och Svettis höll öppet under pandemin, men fick anpassa verksamheten efter de restriktioner som gällde då. Och alla inom organisationen kunde inte jobba på distans. Grundutbildningen i arbetsmiljö gav kunskap som stärkte verksamheten. Trots oro hos både personal och medlemmar gick Friskis och Svettis stärkta ut ur pandemin. Utbildningen gav bra kunskaper i hur man kan jobba med förändring och det systematiska arbetsmiljö­arbetet tog ny fart.

– Genom utbildningen fick jag mer trygghet som chef, i och med att vi nu pratar samma språk och har en enad front när det gäller arbetsmiljön, både chefer och personal. Vi agerar snabbt och låter inte saker och ting ligga och gro, säger Fredrik Roth, platschef på Friskis och Svettis på Kungsholmen och i Hagastan i Stockholm.

Utbildning kring konflikthantering efterfrågades

Kunskap om arbetsmiljön spred sig inom organisationen. En medarbetarundersökning visade att en utbildning i konflikthantering kring hot och våld efterfrågades.

– På hösten 2022 gick alla chefer och skydds- och arbetsmiljö­ombud en fysisk kurs i hot och våld och konflikthantering kring det. Den utbildningen var väldigt bra och uppskattad då den var anpassad efter Friskis och Svettis verksamhet och behov, säger Sara Lovering.

– Det kan komma in folk från gatan då och då och vi behöver kunskap i hur man ska hantera knepiga situationer, säger Fredrik Roth.

– Det som var extra bra med utbildningen var alla små tips man fick. Som bara det att förstå att alla människor har en historia och ett bagage. Genom att ändra mitt tankesätt kan jag hantera mig själv bättre om jag till exempel blir irriterad på någon, säger Eva Bricklid, arbetsmiljö­ombud på Friskis och Svettis Kungsholmen i Stockholm.

Att gå tillsammans är viktigt

Att gå arbetsmiljö­utbildning tillsammans, chefer, arbetsmiljö­ombud och skydds­ombud, är centralt för Friskis och Svettis, eftersom man vill stå på en gemensam plattform när det gäller arbetsmiljöfrågor.

– Just gemenskap är viktigt för oss och vi är så tacksamma för detta stöd, eftersom det gett oss utvecklingsmöjligheter i arbetsmiljöfrågorna. Vi har en helt annan samverkan idag och vi har en gemensam bas att stå på. Arbetsmiljöfrågor är numera en naturlig del av vardagen för oss, säger Sara Lovering.

– Det är levande hela tiden och inte bara ett dokument i datorn, säger Fredrik Roth.

Något alla återkommer till i samtalet är att det lustfyllda i arbetet blivit ännu mer lustfyllt nu när alla pratar samma språk.

– Klyftan mellan att tänka att det där vill jag ta upp med min chef och att verkligen ta upp frågan har minskat, säger Eva Bricklid.

– Det är naturligt att säga att vi behöver göra en riskanalys om vi flyttar runt på gymmet. Alla fattar vad vi menar nu, eftersom vi jobbar tvärfunktionellt med arbetsmiljön, och inte i stuprör. På något sätt är vi alla varandras arbetsmiljö, säger Fredrik Roth.

– Vi jobbar nära varandra och just närheten till varandras arbetsuppgifter i arbetsmiljöfrågorna gör att vi förstår varandra bättre. Just det, att vara verksamhetsnära, är en framgångsfaktor, säger Sara Lovering.

De tycker alla att det är bra att det finns stöd för arbetsmiljö­utbildning, eftersom det skapar möjlighet för fler att gå arbetsmiljö­utbildningar.

– Det hade inte varit lika lätt för oss att jobba med arbetsmiljön så här framgångsrikt om inte stödet fanns, säger Sara Lovering.

Foto: Friskis&Svettis Stockholm

Text: Anna-Maria E. Alsand

Detta är stöd för arbetsmiljö­utbildning

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljö­arbetet.

Stödet omfattar både chefer och skydds-och arbetsmiljö­ombud inom privat sektor på företag och organisationer med kollektiv­avtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghets­försäkring vid arbetsskada.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning.

Stödet administreras av Afa För­säkring. Pengarna avsätts till och med 2023.

Kvinna sittandes i soffa med dator i knät och en katt i knävecket.

Behöver du hjälp eller har du frågor?

stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se08-696 40 36

Läs också

Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef, och mycket mer.

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.